ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด
ได้ เสีย หัวข้อ ได้ เสีย
10% 8% 1-15 0% 11%
24% 11% 16-30 25% 11%
21% 17% 31-45 50% 11%
8% 17% 46-60 0% 33%
13% 22% 61-75 25% 22%
18% 20% 76-90 0% 11%