ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด
ได้ เสีย หัวข้อ ได้ เสีย
0% 0% 1-15 0% 20%
0% 0% 16-30 0% 0%
0% 0% 31-45 0% 0%
0% 0% 46-60 0% 20%
0% 0% 61-75 0% 20%
0% 0% 76-90 0% 40%