ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด
ได้ เสีย หัวข้อ ได้ เสีย
4% 9% 1-15 0% 33%
8% 0% 16-30 0% 0%
26% 13% 31-45 0% 33%
0% 9% 46-60 0% 0%
13% 27% 61-75 0% 33%
47% 36% 76-90 100% 0%