ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด
ได้ เสีย หัวข้อ ได้ เสีย
15% 8% 1-15 0% 20%
10% 21% 16-30 0% 40%
12% 13% 31-45 62% 0%
19% 17% 46-60 0% 0%
19% 4% 61-75 12% 20%
22% 34% 76-90 25% 20%