ลีกทั้งหมด NBA ค้นหาค้นหา0
FC
Kormend
Skrljevo
92 71
จบ
22 25 28 17
18 16 17 20
10.5