ลีกทั้งหมด NBA ค้นหาซ่อน0
GPA
Hanau
Baunach
88 58
จบ
23 18 21 26
10 15 18 15
2.5
FC
Strasbourg
Limoges
72 63
จบ
20 24 9 19
17 11 17 18
1.5
LCB
Imortal
CAB Madeira
66 77
จบ
19 22 12 13
13 25 20 19
2.5
TBL2
Edirne
Dusez
81 91
จบ
22 22 17 20
24 20 23 24
19.5
DBL
Weert
Zwolle
64 94
จบ
18 18 11 17
16 33 30 15
26.5
GPA
Rostock
Heidelberg
77 69
จบ
17 14 24 22
13 18 14 24
4.5