ลีกทั้งหมด NBA ค้นหาซ่อน0
GPA
Hanau
Baunach
88 58
จบ
23 18 21 26
10 15 18 15
2.5
FC
Strasbourg
Limoges
72 63
จบ
20 24 9 19
17 11 17 18
1.5
LCB
Imortal
CAB Madeira
66 77
จบ
19 22 12 13
13 25 20 19
2.5