ลีกทั้งหมด NBA ค้นหาค้นหา0
DBL
Zwolle
Weert
71 58
จบ
22 19 15 15
13 23 13 9
28.5
IMB
Stjarnan
IR Reykjavik
79 83
จบ
22 15 21 21
21 29 18 15
10.5
MKD SL
Ohrid
Pelister
62 79
จบ
17 11 18 16
19 24 14 22
11.5