ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด
ได้ เสีย หัวข้อ ได้ เสีย
20% 10% 1-15 7% 9%
12% 28% 16-30 26% 12%
9% 18% 31-45 21% 26%
16% 0% 46-60 9% 4%
12% 15% 61-75 9% 21%
29% 26% 76-90 26% 24%