ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด
ได้ เสีย หัวข้อ ได้ เสีย
4% 4% 1-15 20% 8%
19% 18% 16-30 16% 11%
19% 6% 31-45 8% 20%
19% 27% 46-60 22% 20%
30% 13% 61-75 19% 17%
7% 29% 76-90 13% 20%