ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด
ได้ เสีย หัวข้อ ได้ เสีย
9% 14% 1-15 13% 10%
9% 14% 16-30 18% 15%
33% 19% 31-45 12% 7%
9% 14% 46-60 13% 32%
19% 9% 61-75 20% 15%
19% 23% 76-90 21% 20%