ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด

ได้ เสีย หัวข้อ ได้ เสีย
12% 11% 1-15 21% 15%
14% 3% 16-30 12% 15%
14% 15% 31-45 12% 13%
14% 19% 46-60 14% 10%
21% 15% 61-75 12% 15%
21% 34% 76-90 26% 28%