ผลงานการพบกัน   

วันที่/ลีก ทีม ครึ่ง เต็ม HDP
ISR U19
มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) 10 31
1/1.5
แพ้
ISR U19
บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) 02 14
ISR U19
มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) 00 12
1.5/2
ชนะ

ผลการแข่งขันที่ผ่านมา     

บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19)
ครึ่ง เต็ม HDP
ISR U19
ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน (ยู 19) บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) 10 20
ISR U19
บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) ฮาโปเอล เทล อาวีฟ ยู19 41 41
ISR U19
มัคคาบี เนทานย่า ยู19 บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) 30 41
ISR U19
บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) ฮาโปเอล เชโมน่า ยู19 00 01
ISR U19
มัคคาบี เทลอาวีฟ ชัคฮาร์ ยู19 บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) 20 20
ISR U19
บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) ฮาโปเอล ฮาเดร่า ยู19 11 13
ISR U19
ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า (ยู 19) บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) 20 42
0.5/1
แพ้
ISR U19
บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) เบเน ซัคนิน ยู19 11 21
IY Cup
บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) Hapoel Nazareth Illit U19 10 12
0/0.5
แพ้
ISR U19
ฮาโปเอล โรอิ ยู19 บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) 10 21
1
เสมอ
ISR U19
บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) เบอิตาร์ เยรูซาเล็ม โอเร็น ยู19 01 32
-0.5
ชนะ
ISR U19
เบอิตาร์ ทูบรุค ยู19 บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) 00 10
ISR U19
บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) มัคคาบี ไฮฟา ชามูเอล ยู19 01 02
-0/0.5
แพ้
ISR U19
แอชดอด เอ็มเอส(ยู 19) บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) 00 11
0/0.5
ชนะ
ISR U19
มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) 10 31
1/1.5
แพ้
ISR U19
บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน (ยู 19) 00 01
ISR U19
ฮาโปเอล เทล อาวีฟ ยู19 บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) 10 11
0/0.5
ชนะ
ISR U19
บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) มัคคาบี เนทานย่า ยู19 01 12
0
แพ้
ISR U19
บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) มัคคาบี เทลอาวีฟ ชัคฮาร์ ยู19 00 02
ISR U19
บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า (ยู 19) 10 30
-0.5
ชนะ
ISR U19
เบเน ซัคนิน ยู19 บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) 01 21
ISR U19
บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) ฮาโปเอล โรอิ ยู19 00 11
-0/0.5
ชนะ
ISR U19
บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) แอชดอด เอ็มเอส(ยู 19) 00 20
0
ชนะ
ISR U19
บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) มัคคาบี เนทานย่า ยู19 11 23
-0.5
แพ้
ISR U19
บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) แอชดอด เอ็มเอส(ยู 19) 02 02
ISR U19
บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) ฮาโปเอล โรอิ ยู19 11 12
ISR U19
บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) ฮาโปเอล เชโมน่า ยู19 10 20
ISR U19
บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน (ยู 19) 10 10
ISR U19
บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า (ยู 19) 20 23
-0/0.5
แพ้
ISR U19
บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) มัคคาบี ไฮฟา ชามูเอล ยู19 01 01
-0.5/1
แพ้
มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19)
ครึ่ง เต็ม HDP
ISR U19
มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) ฮาโปเอล เทล อาวีฟ ยู19 00 4 1
ISR U19
ฮาโปเอล เชโมน่า ยู19 มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) 12 1 2
ISR U19
มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) ฮาโปเอล ฮาเดร่า ยู19 00 0 0
ISR U19
มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) เบอิตาร์ เยรูซาเล็ม โอเร็น ยู19 20 2 1
ISR U19
มัคคาบี้ ไฮฟา (ยู 19) มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) 00 1 0
ISR U19
มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) แอชดอด เอ็มเอส(ยู 19) 21 2 1
ISR U19
ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน (ยู 19) มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) 01 2 1
IY Cup
มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) มัคคาบี เทลอาวีฟ ชัคฮาร์ ยู19 00 1 1
ISR U19
มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) มัคคาบี เนทานย่า ยู19 30 4 1
1
ชนะ
ISR U19
มัคคาบี เทลอาวีฟ ชัคฮาร์ ยู19 มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) 11 3 1
0
แพ้
ISR U19
มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า (ยู 19) 22 3 3
1.5
แพ้
ISR U19
ฮาโปเอล โรอิ ยู19 มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) 02 1 4
ISR U19
ฮาโปเอล รามัตกาน ยู19 มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) 00 1 2
-0.5/1
ชนะ
ISR U19
มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) เบอิตาร์ ทูบรุค ยู19 20 2 2
1/1.5
แพ้
ISR U19
มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) 10 3 1
1/1.5
ชนะ
ISR U19
ฮาโปเอล เทล อาวีฟ ยู19 มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) 02 1 2
-1
เสมอ
ISR U19
มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) ฮาโปเอล เชโมน่า ยู19 10 1 2
0.5
แพ้
ISR U19
ฮาโปเอล ฮาเดร่า ยู19 มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) 00 0 1
-1
เสมอ
ISR U19
มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) เบเน ซัคนิน ยู19 10 3 0
0.5/1
ชนะ
ISR U19
เบอิตาร์ เยรูซาเล็ม โอเร็น ยู19 มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) 11 1 2
ISR U19
มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) มัคคาบี้ ไฮฟา (ยู 19) 00 0 0
ISR U19
MS Ironi Ashdod U19 มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) 00 0 3
ISR U19
มัคคาบี เนทานย่า ยู19 มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) 12 1 3
0.5
ชนะ
ISR U19
ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า (ยู 19) มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) 01 0 2
ISR U19
เบอิตาร์ ทูบรุค ยู19 มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) 02 1 4
-0.5
ชนะ
ISR U19
เบอิตาร์ เยรูซาเล็ม โอเร็น ยู19 มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) 11 2 1
ISR U19
ฮาโปเอล ริซอน (ยู 19) มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) 12 2 2
0
เสมอ
IY Cup
มัคคาบี ไฮฟา ชามูเอล ยู19 มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) 12 3 3
0.5
ชนะ
ISR U19
ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า (ยู 19) มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) 11 1 2
ISR U19
เบเน ซัคนิน ยู19 มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) 11 1 2
0
ชนะ
ISR U19
มัคคาบี เทลอาวีฟ ชัคฮาร์ ยู19 มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) 20 2 1
0/0.5
แพ้
ISR U19
มัคคาบี เนทานย่า ยู19 มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) 00 0 0
0/0.5
ชนะ

เปรียบเทียบสถิติ   

10 นัดล่าสุด5 นัดล่าสุดประเภท5 นัดล่าสุด10 นัดล่าสุด
12 5 ได้ 8 17
1.2 1 ได้เฉลี่ย 1.6 1.7
22 10 เสีย 4 12
2.2 2 เสียเฉลี่ย 0.8 1.2
20% 20% ชนะ% 60% 50%
0% 0% เสมอ% 20% 20%
80% 80% แพ้% 20% 30%

ราคาบอลไหลของแฮนดิแคป

  บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19)
ประเภท ชนะ แพ้ ชนะ แพ้
เกมส์ 2(33%) 3(50%) 3(50%) 3(50%)
เหย้า 1(50%) 1(50%) 2(50%) 2(50%)
เยือน 1(25%) 2(50%) 1(50%) 1(50%)
6 นัดล่าสุด
แพ้
เสมอ
ชนะ
แพ้
ชนะ
แพ้
ชนะ
แพ้
แพ้
ชนะ
แพ้
ชนะ