ตารางคะแนน

อัล-ชาบับ(เยาวชน) อันดับ: [5]
ประเภท นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม อันดับ ชนะ%
รวม 15 7 2 6 11 23 5 47%
เหย้า 7 3 1 3 4 10 9 43%
เยือน 8 4 1 3 7 13 4 50%
ล่าสุด 6 3 0 3 5 9 0 50%
อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) อันดับ: [13]
ประเภท นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม อันดับ ชนะ%
รวม 15 3 3 9 -17 12 13 20%
เหย้า 8 1 3 4 -8 6 14 12%
เยือน 7 2 0 5 -9 6 11 29%
ล่าสุด 6 2 2 2 -3 8 0 33%

ผลงานการพบกัน   

วันที่/ลีก ทีม ครึ่ง เต็ม HDP
KSA YTH
อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) อัล-ชาบับ(เยาวชน) 01 02
KSA YTH
อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) อัล-ชาบับ(เยาวชน) 00 12
KSA YTH
อัล-ชาบับ(เยาวชน) อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) 00 00
SAYC
อัล-ชาบับ(เยาวชน) อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) 10 21
SAYC
อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) อัล-ชาบับ(เยาวชน) 00 11
KSA YTH
อัล-ชาบับ(เยาวชน) อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) 10 30
KSA YTH
อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) อัล-ชาบับ(เยาวชน) 00 22
KSA YTH
อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) อัล-ชาบับ(เยาวชน) 12 23
KSA YTH
อัล-ชาบับ(เยาวชน) อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) 00 01
0.5
แพ้
KSA YTH
อัล-ชาบับ(เยาวชน) อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) 00 20

ผลการแข่งขันที่ผ่านมา     

อัล-ชาบับ(เยาวชน)
ครึ่ง เต็ม HDP
KSA YTH
อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) อัล-ชาบับ(เยาวชน) 04 05
KSA YTH
อัล-ชาบับ(เยาวชน) อัล-ทาวอน(เยาวชน) 00 20
KSA YTH
อัล-ชาบับ(เยาวชน) อุฮุด(เยาวชน) 01 02
KSA YTH
อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) อัล-ชาบับ(เยาวชน) 10 10
KSA YTH
อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) อัล-ชาบับ(เยาวชน) 00 02
KSA YTH
อัล-ชาบับ(เยาวชน) อัล อาห์ลี(เยาวชน) 00 12
KSA YTH
อัล-ฮิลาล(เยาวชน) อัล-ชาบับ(เยาวชน) 10 11
KSA YTH
อัล-ชาบับ(เยาวชน) อัล-นาเซอร์(เยาวชน) 12 12
KSA YTH
อัล ทาย(เยาวชน) อัล-ชาบับ(เยาวชน) 20 32
KSA YTH
อัล-ชาบับ(เยาวชน) อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 00 00
KSA YTH
Al-Ansar Youths อัล-ชาบับ(เยาวชน) 01 02
KSA YTH
อัล-ชาบับ(เยาวชน) อัล-กาดาซิย่า(เยาวชน) 00 20
KSA YTH
อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) อัล-ชาบับ(เยาวชน) 01 02
KSA YTH
อัล-ชาบับ(เยาวชน) อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) 20 40
0.5
ชนะ
KSA YTH
อัล-ทาวอน(เยาวชน) อัล-ชาบับ(เยาวชน) 20 20
KSA YTH
อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) อัล-ชาบับ(เยาวชน) 00 02
KSA YTH
อัล-ชาบับ(เยาวชน) อัล-ฮิลาล(เยาวชน) 00 01
KSA YTH
อัล-นาเซอร์(เยาวชน) อัล-ชาบับ(เยาวชน) 00 20
KSA YTH
อัล-ชาบับ(เยาวชน) อับฮา คลับ(เยาวชน) 00 32
KSA YTH
อัล-ชาบับ(เยาวชน) อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 11 22
KSA YTH
อัล-ชาบับ(เยาวชน) อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) 00 00
KSA YTH
อัล-ชาบับ(เยาวชน) อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) 10 30
KSA YTH
อัล-ชาบับ(เยาวชน) ฮาเจอร์(Youths) 00 20
KSA YTH
อัล-ชาบับ(เยาวชน) อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) 00 11
KSA YTH
อัล-ชาบับ(เยาวชน) อัล-นาเซอร์(เยาวชน) 30 30
KSA YTH
อัล-ชาบับ(เยาวชน) อัล อาห์ลี(เยาวชน) 02 13
KSA YTH
อัล-ชาบับ(เยาวชน) อัล-กาดาซิย่า(เยาวชน) 00 40
KSA YTH
อัล-ชาบับ(เยาวชน) อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) 00 00
SAYC
อัล-ชาบับ(เยาวชน) อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) 10 21
SAYC
อัล-ชาบับ(เยาวชน) อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 02 14
อัล-ฟาร์ท(เยาวชน)
ครึ่ง เต็ม HDP
KSA YTH
อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) 22 2 2
KSA YTH
อัล-อิติฮัด(เยาวชน) อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) 10 3 0
1
แพ้
KSA YTH
Al-Ansar Youths อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) 00 0 1
KSA YTH
อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) อัล-กาดาซิย่า(เยาวชน) 00 1 1
KSA YTH
อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) อัล ทาย(เยาวชน) 10 1 0
KSA YTH
อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) 01 3 1
KSA YTH
อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) อัล-ทาวอน(เยาวชน) 00 1 5
KSA YTH
อุฮุด(เยาวชน) อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) 01 0 1
KSA YTH
อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) 11 1 1
KSA YTH
อัล อาห์ลี(เยาวชน) อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) 10 3 1
KSA YTH
อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) อัล-ฮิลาล(เยาวชน) 12 1 3
KSA YTH
อัล-นาเซอร์(เยาวชน) อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) 00 3 0
KSA YTH
อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) อัล-ชาบับ(เยาวชน) 01 0 2
KSA YTH
อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) 01 2 1
0.5
แพ้
KSA YTH
อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 10 1 2
KSA YTH
อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) อัล อาห์ลี(เยาวชน) 00 0 1
KSA YTH
อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) 00 2 1
KSA YTH
อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) อัล-กาดาซิย่า(เยาวชน) 00 1 0
KSA YTH
อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) 00 1 0
KSA YTH
อับฮา คลับ(เยาวชน) อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) 00 0 2
KSA YTH
อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) 00 2 2
KSA YTH
อัล-นาเซอร์(เยาวชน) อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) 00 0 1
KSA YTH
อัล-อิติฮัด(เยาวชน) อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) 11 1 1
KSA YTH
อัล อาห์ลี(เยาวชน) อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) 00 1 0
KSA YTH
อัล-กาดาซิย่า(เยาวชน) อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) 10 2 0
KSA YTH
ฮาเจอร์(Youths) อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) 12 1 4
KSA YTH
อัล-ฮิลาล(เยาวชน) อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) 00 1 0
KSA YTH
อัล-ชาบับ(เยาวชน) อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) 00 0 0
SAYC
อัล-ชาบับ(เยาวชน) อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) 10 2 1
SAYC
ฮาเจอร์(Youths) อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) 00 0 1

เปรียบเทียบสถิติ   

10 นัดล่าสุด5 นัดล่าสุดประเภท5 นัดล่าสุด10 นัดล่าสุด
14 9 ได้ 5 10
1.4 1.8 ได้เฉลี่ย 1 1
11 3 เสีย 6 18
1.1 0.6 เสียเฉลี่ย 1.2 1.8
30% 60% ชนะ% 40% 30%
20% 0% เสมอ% 40% 30%
50% 40% แพ้% 20% 40%

สถิติลีก

รอบ+เสมอ-สูงเสมอต่ำเตะมุมใบเหลือง
15 1 0 1 1 0 1 7.0 1.4
14 1 0 0 0 1 0 2.6 1.3
13 0 0 0 0 0 0 4.9 2.4
12 0 0 0 0 0 0 1.7 0.9

ราคาบอลไหลของแฮนดิแคป

  อัล-ชาบับ(เยาวชน) อัล-ฟาร์ท(เยาวชน)
ประเภท ชนะ แพ้ ชนะ แพ้
เกมส์ 1(100%) 0(0%) 0(0%) 2(100%)
เหย้า 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%)
เยือน 0(0%) 0(0%) 0(0%) 2(100%)
6 นัดล่าสุด
ชนะ
-
-
-
-
-
แพ้
แพ้
-
-
-
-

3นัดต่อมา

อัล-ชาบับ(เยาวชน)
ล่าสุด
KSA YTH
อัล-กาดาซิย่า(เยาวชน) อัล-ชาบับ(เยาวชน) 5 วัน
KSA YTH
อัล-ชาบับ(เยาวชน) Al-Ansar Youths 10 วัน
KSA YTH
อัล-อิติฮัด(เยาวชน) อัล-ชาบับ(เยาวชน) 14 วัน
อัล-ฟาร์ท(เยาวชน)
ล่าสุด
KSA YTH
อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) อัล-นาเซอร์(เยาวชน) 5 วัน
KSA YTH
อัล-ฮิลาล(เยาวชน) อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) 10 วัน
KSA YTH
อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) อัล อาห์ลี(เยาวชน) 14 วัน