ตารางคะแนน

อัล-ฮิลาล(เยาวชน) อันดับ: [2]
ประเภท นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม อันดับ ชนะ%
รวม 21 17 1 3 32 52 2 81%
เหย้า 10 8 1 1 18 25 3 80%
เยือน 11 9 0 2 14 27 2 82%
ล่าสุด 6 6 0 0 16 18 0 100%
อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) อันดับ: [8]
ประเภท นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม อันดับ ชนะ%
รวม 21 6 7 8 -8 25 8 29%
เหย้า 11 5 3 3 1 18 8 45%
เยือน 10 1 4 5 -9 7 10 10%
ล่าสุด 6 1 4 1 -1 7 0 17%

ผลงานการพบกัน   

วันที่/ลีก ทีม ครึ่ง เต็ม HDP
KSA YTH
อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) อัล-ฮิลาล(เยาวชน) 02 02
KSA YTH
อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) อัล-ฮิลาล(เยาวชน) 01 03
KSA YTH
อัล-ฮิลาล(เยาวชน) อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) 00 10
KSA YTH
อัล-ฮิลาล(เยาวชน) อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) 00 81
KSA YTH
อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) อัล-ฮิลาล(เยาวชน) 00 01
KSA YTH
อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) อัล-ฮิลาล(เยาวชน) 00 01
KSA YTH
อัล-ฮิลาล(เยาวชน) อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) 10 21
KSA YTH
อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) อัล-ฮิลาล(เยาวชน) 00 10
KSA YTH
อัล-ฮิลาล(เยาวชน) อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) 11 22
1
แพ้
KSA YTH
อัล-ฮิลาล(เยาวชน) อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) 10 50
1
ชนะ

ผลการแข่งขันที่ผ่านมา     

อัล-ฮิลาล(เยาวชน)
ครึ่ง เต็ม HDP
KSA YTH
อัล-อิติฮัด(เยาวชน) อัล-ฮิลาล(เยาวชน) 01 12
KSA YTH
อัล-ฮิลาล(เยาวชน) Al-Ansar Youths 00 50
KSA YTH
อัล-กาดาซิย่า(เยาวชน) อัล-ฮิลาล(เยาวชน) 01 13
-1
ชนะ
KSA YTH
อัล-ฮิลาล(เยาวชน) อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) 30 40
KSA YTH
อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) อัล-ฮิลาล(เยาวชน) 00 02
KSA YTH
อัล-ฮิลาล(เยาวชน) อัล-ทาวอน(เยาวชน) 00 31
KSA YTH
อุฮุด(เยาวชน) อัล-ฮิลาล(เยาวชน) 00 02
-1
ชนะ
KSA YTH
อัล-ฮิลาล(เยาวชน) อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) 00 10
KSA YTH
อัล-ฮิลาล(เยาวชน) อัล อาห์ลี(เยาวชน) 00 20
KSA YTH
อัล ทาย(เยาวชน) อัล-ฮิลาล(เยาวชน) 00 24
KSA YTH
อัล-นาเซอร์(เยาวชน) อัล-ฮิลาล(เยาวชน) 20 41
KSA YTH
อัล-ฮิลาล(เยาวชน) อัล-ชาบับ(เยาวชน) 10 11
KSA YTH
อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) อัล-ฮิลาล(เยาวชน) 02 02
KSA YTH
อัล-ฮิลาล(เยาวชน) อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 11 12
KSA YTH
Al-Ansar Youths อัล-ฮิลาล(เยาวชน) 00 15
KSA YTH
อัล-ฮิลาล(เยาวชน) อัล-กาดาซิย่า(เยาวชน) 00 10
KSA YTH
อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) อัล-ฮิลาล(เยาวชน) 12 13
KSA YTH
อัล-ฮิลาล(เยาวชน) อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) 00 20
KSA YTH
อัล-ทาวอน(เยาวชน) อัล-ฮิลาล(เยาวชน) 11 21
KSA YTH
อัล-ฮิลาล(เยาวชน) อุฮุด(เยาวชน) 10 20
KSA YTH
อัล-ฮิลาล(เยาวชน) อัล-นาเซอร์(เยาวชน) 00 33
KSA YTH
อัล-ฮิลาล(เยาวชน) อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 00 41
KSA YTH
อัล-ฮิลาล(เยาวชน) อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) 00 00
KSA YTH
อัล-ฮิลาล(เยาวชน) อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) 00 11
KSA YTH
อัล-ฮิลาล(เยาวชน) ฮาเจอร์(Youths) 00 40
KSA YTH
อัล-ฮิลาล(เยาวชน) อับฮา คลับ(เยาวชน) 50 80
KSA YTH
อัล-ฮิลาล(เยาวชน) อัล-ชาบับ(เยาวชน) 11 32
KSA YTH
อัล-ฮิลาล(เยาวชน) อัล อาห์ลี(เยาวชน) 10 40
KSA YTH
อัล-ฮิลาล(เยาวชน) อัล-กาดาซิย่า(เยาวชน) 00 01
KSA YTH
อัล-ฮิลาล(เยาวชน) อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) 00 10
อัล-อิตติฟาค(เยาวชน)
ครึ่ง เต็ม HDP
KSA YTH
อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) อัล-นาเซอร์(เยาวชน) 00 1 1
KSA YTH
อัล-ชาบับ(เยาวชน) อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) 00 4 0
KSA YTH
อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) อัล ทาย(เยาวชน) 01 2 2
KSA YTH
อัล-อิติฮัด(เยาวชน) อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) 00 0 0
KSA YTH
Al-Ansar Youths อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) 00 0 3
KSA YTH
อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) อัล-กาดาซิย่า(เยาวชน) 00 0 0
KSA YTH
อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) 22 2 2
KSA YTH
อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) 10 2 1
KSA YTH
อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) อัล-ทาวอน(เยาวชน) 30 3 2
KSA YTH
อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) อัล-ชาบับ(เยาวชน) 10 1 0
KSA YTH
อุฮุด(เยาวชน) อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) 00 1 1
KSA YTH
อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) 00 1 0
KSA YTH
อัล อาห์ลี(เยาวชน) อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) 10 2 0
KSA YTH
อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) อัล-ฮิลาล(เยาวชน) 02 0 2
KSA YTH
อัล-นาเซอร์(เยาวชน) อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) 10 2 0
KSA YTH
อัล ทาย(เยาวชน) อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) 11 5 2
KSA YTH
อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 01 0 1
KSA YTH
อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) Al-Ansar Youths 00 0 1
KSA YTH
อัล-กาดาซิย่า(เยาวชน) อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) 00 1 0
-0/0.5
แพ้
KSA YTH
อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) 01 2 1
0.5
ชนะ
KSA YTH
อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) 00 1 1
KSA YTH
อัล-อิติฮัด(เยาวชน) อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) 00 1 2
KSA YTH
อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) 00 3 2
KSA YTH
อัล-กาดาซิย่า(เยาวชน) อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) 00 1 1
KSA YTH
อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) 00 0 2
KSA YTH
ฮาเจอร์(Youths) อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) 00 0 2
KSA YTH
อับฮา คลับ(เยาวชน) อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) 11 1 3
KSA YTH
อัล-นาเซอร์(เยาวชน) อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) 20 4 0
KSA YTH
อัล-ชาบับ(เยาวชน) อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) 00 1 1
KSA YTH
อัล อาห์ลี(เยาวชน) อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) 11 3 2
KSA YTH
อัล-กาดาซิย่า(เยาวชน) อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) 01 1 2

เปรียบเทียบสถิติ   

10 นัดล่าสุด5 นัดล่าสุดประเภท5 นัดล่าสุด10 นัดล่าสุด
28 16 ได้ 6 14
2.8 3.2 ได้เฉลี่ย 1.2 1.4
5 2 เสีย 7 12
0.5 0.4 เสียเฉลี่ย 1.4 1.2
100% 100% ชนะ% 20% 40%
0% 0% เสมอ% 60% 50%
0% 0% แพ้% 20% 10%

สถิติลีก

รอบ+เสมอ-สูงเสมอต่ำเตะมุมใบเหลือง
21 0 0 0 0 0 0 0.9 0.4
20 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
19 1 0 1 1 0 1 5.9 3.6
18 1 0 0 0 0 1 3.3 1.6

ราคาบอลไหลของแฮนดิแคป

  อัล-ฮิลาล(เยาวชน) อัล-อิตติฟาค(เยาวชน)
ประเภท ชนะ แพ้ ชนะ แพ้
เกมส์ 2(100%) 0(0%) 1(50%) 1(50%)
เหย้า 0(0%) 0(0%) 1(100%) 0(0%)
เยือน 2(100%) 0(0%) 0(0%) 1(100%)
6 นัดล่าสุด
ชนะ
ชนะ
-
-
-
-
แพ้
ชนะ
-
-
-
-

3นัดต่อมา

อัล-ฮิลาล(เยาวชน)
ล่าสุด
KSA YTH
อัล-ชาบับ(เยาวชน) อัล-ฮิลาล(เยาวชน) 16 วัน
KSA YTH
อัล-ฮิลาล(เยาวชน) อัล-นาเซอร์(เยาวชน) 21 วัน
KSA YTH
อัล-ฮิลาล(เยาวชน) อัล ทาย(เยาวชน) 25 วัน
อัล-อิตติฟาค(เยาวชน)
ล่าสุด
KSA YTH
อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) 21 วัน
KSA YTH
อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) อุฮุด(เยาวชน) 25 วัน
KSA YTH
อัล-ทาวอน(เยาวชน) อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) 31 วัน