ราคา Crown ต้น & วันนี้

ประเภท ต้น วันนี้
1x2 - - - - - -
HDP - - - - - -
สูง/ต่ำ - - - - - -

ตารางคะแนน

ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา อันดับ: [8]
ประเภท นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม อันดับ ชนะ%
รวม 30 11 9 10 3 42 8 37%
เหย้า 15 5 5 5 -2 20 10 33%
เยือน 15 6 4 5 5 22 3 40%
ล่าสุด 6 0 2 4 -6 2 0 0%
ฮาโปเอล รามัต กาน อันดับ: [9]
ประเภท นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม อันดับ ชนะ%
รวม 30 9 12 9 0 39 9 30%
เหย้า 15 3 7 5 -4 16 14 20%
เยือน 15 6 5 4 4 23 2 40%
ล่าสุด 6 1 4 1 1 7 0 17%

ผลงานการพบกัน   

วันที่/ลีก ทีม ครึ่ง เต็ม HDP
ISR D2
ฮาโปเอล รามัต กาน ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา 00 21
-0/0.5
แพ้
ISR D2
ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา ฮาโปเอล รามัต กาน 00 20
0.5
ชนะ
ISR D2
ฮาโปเอล รามัต กาน ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา 03 05
0
ชนะ
ISR D2
ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา ฮาโปเอล รามัต กาน 00 00
0.5/1
แพ้
ISR D2
ฮาโปเอล รามัต กาน ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา 01 02
0/0.5
ชนะ
ISR D2
ฮาโปเอล รามัต กาน ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา 12 13
-1/1.5
ชนะ
ISR D2
ฮาโปเอล รามัต กาน ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา 10 11
-0/0.5
แพ้
ISR D2
ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา ฮาโปเอล รามัต กาน 10 10
0.5/1
ชนะ
ISR D2
ฮาโปเอล รามัต กาน ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา 20 21
0.5/1
แพ้
ISR D2
ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา ฮาโปเอล รามัต กาน 00 00
-0/0.5
ชนะ

ผลการแข่งขันที่ผ่านมา     

ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา
ครึ่ง เต็ม HDP
ISR D2
ฮาโปเอล นาซาเรท ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา 01 01
0.5/1
ชนะ
ISR D2
เซ็คท์เซีย เนส ซิโอน่า ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา 01 21
0/0.5
แพ้
ISR D2
ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 21 23
0/0.5
แพ้
ISR D2
ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา ฮาโปเอล แอคโค่ 00 02
0.5
แพ้
ISR D2
ฮาโปเอล เพตาห์ ทิกวา ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา 10 20
0/0.5
แพ้
ISR D2
ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา ฮาโปเอล ริซอน 01 11
0.5
แพ้
ISR D2
เบตาร์ เทล อาวิฟ ราเมีย ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา 00 00
-0/0.5
แพ้
ISR D2
ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา ฮาโปเอล นาซาเรท 00 00
0/0.5
แพ้
ISR D2
ฮาโปเอล อิกซาล ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา 01 22
-0/0.5
แพ้
ISR D2
ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา ฮาโปเอล แอชเคลอน 00 02
0/0.5
แพ้
ISR D2
ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา 01 12
-0/0.5
ชนะ
ISR D2
ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา ฮาโปเอล คาตามอน เจรูซาเลม 01 01
0.5
แพ้
ISR D2
ฮาโปเอล รามัต กาน ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา 00 21
-0/0.5
แพ้
ISR D2
ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา ฮาโปเอล เบนาย ลอด 01 11
1
แพ้
ISR D2
ฮาโปฯมาร์โมเร็ค ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา 02 04
-1/1.5
ชนะ
ISR D2
ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา ฮาโปเอล อฟูล่า 11 11
0.5
แพ้
ISR CUP
มัคคาบี้ เปตาห์ ทิคว่า ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา 10 10
0.5/1
แพ้
ISR D2
ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา เซ็คท์เซีย เนส ซิโอน่า 03 15
0.5
แพ้
ISR D2
มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา 00 01
-0.5/1
ชนะ
ISR D2
ฮาโปเอล แอคโค่ ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา 01 01
-0/0.5
ชนะ
ISR D2
ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา ฮาโปเอล เพตาห์ ทิกวา 01 21
0.5
ชนะ
ISR D2
ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา เบตาร์ เทล อาวิฟ ราเมีย 02 32
0.5
ชนะ
ISR D2
ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา ฮาโปเอล อิกซาล 10 22
1
แพ้
ISR D2
ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน 10 20
0.5/1
ชนะ
ISR D2
ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา ฮาโปเอล รามัต กาน 00 20
0.5
ชนะ
ISR D2
ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา ฮาโปฯมาร์โมเร็ค 10 31
0.5
ชนะ
ISR LLTTC
ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา ฮาโปเอล อฟูล่า 10 20
0/0.5
ชนะ
ISR LLTTC
ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน 10 11
0/0.5
แพ้
ISR D2
ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา ไอรอนนี่ ทริเบอเรียส 01 42
0.5/1
ชนะ
ISR D2
ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา Ironi Nesher 10 30
1
ชนะ
ISR D2
ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน 00 01
0
แพ้
ฮาโปเอล รามัต กาน
ครึ่ง เต็ม HDP
ISR D2
ฮาโปเอล อฟูล่า ฮาโปเอล รามัต กาน 10 1 0
0.5
แพ้
ISR D2
ฮาโปเอล รามัต กาน เบตาร์ เทล อาวิฟ ราเมีย 01 1 2
0.5
แพ้
ISR D2
ฮาโปเอล นาซาเรท ฮาโปเอล รามัต กาน 00 1 1
0.5/1
ชนะ
ISR D2
ฮาโปเอล รามัต กาน ฮาโปเอล อิกซาล 12 2 2
0.5
แพ้
ISR D2
ฮาโปเอล แอชเคลอน ฮาโปเอล รามัต กาน 01 2 4
0/0.5
ชนะ
ISR D2
ฮาโปเอล รามัต กาน ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน 11 1 1
0.5
แพ้
ISR D2
ฮาโปเอล คาตามอน เจรูซาเลม ฮาโปเอล รามัต กาน 00 0 0
0/0.5
ชนะ
ISR D2
มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ ฮาโปเอล รามัต กาน 12 3 4
0/0.5
ชนะ
ISR D2
ฮาโปเอล รามัต กาน ฮาโปเอล เบนาย ลอด 00 0 0
0.5/1
แพ้
ISR D2
ฮาโปฯมาร์โมเร็ค ฮาโปเอล รามัต กาน 00 0 2
ISR D2
ฮาโปเอล รามัต กาน ฮาโปเอล อฟูล่า 00 1 1
0
เสมอ
ISR D2
เซ็คท์เซีย เนส ซิโอน่า ฮาโปเอล รามัต กาน 10 2 1
0/0.5
แพ้
ISR D2
ฮาโปเอล รามัต กาน ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา 00 2 1
-0/0.5
ชนะ
ISR D2
ฮาโปเอล แอคโค่ ฮาโปเอล รามัต กาน 11 1 1
0/0.5
ชนะ
ISR D2
ฮาโปเอล รามัต กาน ฮาโปเอล เพตาห์ ทิกวา 01 2 1
0.5
ชนะ
ISR D2
ฮาโปเอล ริซอน ฮาโปเอล รามัต กาน 11 1 1
0/0.5
ชนะ
ISR CUP
แอชดอด เอ็มเอส ฮาโปเอล รามัต กาน 00 2 0
1
แพ้
ISR D2
เบตาร์ เทล อาวิฟ ราเมีย ฮาโปเอล รามัต กาน 00 1 0
0/0.5
แพ้
ISR D2
ฮาโปเอล รามัต กาน ฮาโปเอล นาซาเรท 01 1 2
0
แพ้
ISR D2
ฮาโปเอล อิกซาล ฮาโปเอล รามัต กาน 00 0 1
-0/0.5
ชนะ
ISR D2
ฮาโปเอล รามัต กาน ฮาโปเอล แอชเคลอน 11 1 1
-0/0.5
ชนะ
ISR D2
ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน ฮาโปเอล รามัต กาน 00 1 2
0
ชนะ
ISR D2
ฮาโปเอล เบนาย ลอด ฮาโปเอล รามัต กาน 01 0 2
-0/0.5
ชนะ
ISR D2
ฮาโปเอล อฟูล่า ฮาโปเอล รามัต กาน 11 1 1
0.5/1
ชนะ
ISR D2
ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา ฮาโปเอล รามัต กาน 00 2 0
0.5
แพ้
ISR D2
ฮาโปเอล เพตาห์ ทิกวา ฮาโปเอล รามัต กาน 00 1 0
0/0.5
แพ้
ISR LLTTC
ฮาโปเอล เบนาย ลอด ฮาโปเอล รามัต กาน 02 1 2
0
ชนะ
ISR LLTTC
ฮาโปฯมาร์โมเร็ค ฮาโปเอล รามัต กาน 00 0 0
0
เสมอ
INT CF
เบตาร์ เทล อาวิฟ ราเมีย ฮาโปเอล รามัต กาน 20 2 1

เปรียบเทียบสถิติ   

10 นัดล่าสุด5 นัดล่าสุดประเภท5 นัดล่าสุด10 นัดล่าสุด
7 4 ได้ 8 15
0.7 0.8 ได้เฉลี่ย 1.6 1.5
14 9 เสีย 8 12
1.4 1.8 เสียเฉลี่ย 1.6 1.2
10% 20% ชนะ% 20% 30%
40% 0% เสมอ% 40% 50%
50% 80% แพ้% 40% 20%

ราคาบอลไหลของแฮนดิแคป

  ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา ฮาโปเอล รามัต กาน
ประเภท ชนะ แพ้ ชนะ แพ้
เกมส์ 12(39%) 18(58%) 14(47%) 15(50%)
เหย้า 5(33%) 10(67%) 4(27%) 10(67%)
เยือน 7(44%) 8(50%) 10(67%) 5(33%)
6 นัดล่าสุด
ชนะ
แพ้
แพ้
แพ้
แพ้
แพ้
แพ้
แพ้
ชนะ
แพ้
ชนะ
แพ้

3นัดต่อมา

ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา
ล่าสุด
ISR D2
ฮาโปเอล คาตามอน เจรูซาเลม ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา 6 วัน
ISR D2
ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา ฮาโปเอล แอชเคลอน 13 วัน
ISR D2
เซ็คท์เซีย เนส ซิโอน่า ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา 18 วัน
ฮาโปเอล รามัต กาน
ล่าสุด
ISR D2
ฮาโปเอล รามัต กาน ฮาโปเอล แอชเคลอน 6 วัน
ISR D2
เบตาร์ เทล อาวิฟ ราเมีย ฮาโปเอล รามัต กาน 13 วัน
ISR D2
ฮาโปเอล รามัต กาน ฮาโปเอล นาซาเรท 18 วัน