ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด

ได้ เสีย หัวข้อ ได้ เสีย
14% 7% 1-15 14% 3%
21% 3% 16-30 25% 19%
28% 23% 31-45 10% 19%
7% 11% 46-60 14% 9%
7% 19% 61-75 21% 16%
21% 34% 76-90 14% 32%