ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด

ได้ เสีย หัวข้อ ได้ เสีย
21% 10% 1-15 1% 25%
10% 17% 16-30 20% 6%
15% 7% 31-45 16% 9%
21% 17% 46-60 15% 12%
10% 28% 61-75 13% 12%
21% 17% 76-90 32% 32%