ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด

ได้ เสีย หัวข้อ ได้ เสีย
8% 26% 1-15 10% 17%
22% 11% 16-30 0% 10%
11% 19% 31-45 15% 21%
13% 11% 46-60 10% 3%
25% 11% 61-75 15% 17%
19% 19% 76-90 47% 28%