• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
รอบ5 เต็ม ครึ่ง
แอชดอด เอ็มเอส
ฮาโปเอล รามัต กาน
1
0
1
0
ฮาโปเอล แอชเคลอน 1
ฮาโปเอล เพตาห์ ทิกวา
0
3
0
1
ฮาโปเอล เบนายซัคนิน
เบต้าเยรูซาเล็ม
1
0
0
0