Quarter Final
บอลล่วงหน้า
Quarter Final เต็ม ครึ่ง
โอเดนเซ่ บีเค (ญ)
บรอนด์บี้ ไอเอฟ (ญ)
1
5
0
5
นาสบี้ บีเค (ญ) 1
วีเอสเค ออร์ฮูส (ญ) 2
1
1
1
1
ซันดบี้บีเค(ญ)
ฟอร์ทูน่า ฮจอร์ริ่ง (ญ)
0
5
0
1
โคลดิ้ง บี (ญ)
ทิซเตด เอฟซี (ญ) 1
2
0
0
0