Round 3
บอลล่วงหน้า
Round 3 เต็ม ครึ่ง
แอลเคเอส ไนไซค์ซ่า 1 4
เลเชีย กอเดนซ์ 1
1
3
0
1
พุชช่า นิโปโลมิเช่ 2
วิสล่า พล็อค 1
3
1
1
0
สลาสค์ วรอคลาวน์
เมียดิซ เลกนิก้า
0
1
0
1
อาร์ก้า กดิเนีย 1
จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก 2
0
2
0
0
Weiss La sang dome 1
ออด้าโอพอล 3
0
1
0
1
โครบริ โกลกูฟว์ 1
ลีเกีย วอร์ซอว์
0
3
0
2
โรซวอช์ย คาโตวิตเซ 2
กอร์นิค ซาเบอร์เซ่
1
1
1
1
วิเกร ซูวาล์วกี๊ 1
รากูฟว์ เชสโตว์ฮาวา 1
0
3
0
2