ผลบอล ไบรน์ บี
NOR D4
ไบรน์ บี 1 2
แมดล่า ไอเอล
2
2
เสมอ
แมนดาล 3
ไบรน์ บี 3
2
1
แพ้
ไบรน์ บี 2
บรอดด์ 4
3
2
ชนะ
พอร์ส เกรนแลนด์
ไบรน์ บี 1
4
1
แพ้
ไบรน์ บี
วาร์เดนีเซท 1
2
3
แพ้
ดอน
ไบรน์ บี 1
4
1
แพ้
ไบรน์ บี 2
วินด์ยาร์ต 1
1
1
เสมอ
แมดล่า ไอเอล 2
ไบรน์ บี 1
2
2
เสมอ
ไบรน์ บี 1
เฟคเกรอย 1
0
2
แพ้
ฟลินท์ 1
ไบรน์ บี 2
4
2
แพ้
เกี่ยวกับ ไบรน์ บี
ไบรน์ บี logo
  • ผู้เล่น: ไบรน์ บี
  • เกมเหย้า: -
  • เวลาก่อตั้ง: -
  • โค้ช: