Angel Fernando Gracia Toral logo
  • ผู้เล่น: Angel Fernando Gracia Toral
  • ประเทศ: เอกวาดอร์
  • น้ำหนัก:
  • ความสูง: 175
  • วันเกิด: 1989-05-30
  • เท้าที่ใช้บ่อย:
  • มูลค่าคาดว่า: -
ทีมปัจจุบัน
#ทีมตำแหน่ง
โซเซียดัด เดปอร์ติวา ออกาส Defender