Quarter Final
บอลล่วงหน้า
Quarter Final เต็ม ครึ่ง
ซิเอร่า 2
เนาติโก (พีอี) 6
0
2
0
0
ซานตา ครูซ (พีอี) 1
ซีอาร์บี แม็คซิโอ
1
1
0
0
โบตาโฟโก้ พีบี 3
เซ็นโทร สปอร์ติโว่ อลาโกเอโน่ 5
3
1
0
0
ฟอร์ตาเลซ่า 1
วิตอเรีย บีเอ 1 1
4
0
2
0