• 1
รอบ1 เต็ม ครึ่ง
บรอนด์บี้ (สำรอง) 1
อัลบอร์กบีเค (สำรอง)
5
1
3
0
อาร์ฮุส เอจีเอฟ(สำรอง) 1
ลิงบี้(สำรอง) 3
3
1
1
1
บรอนด์บี้ (สำรอง) 3
ลิงบี้(สำรอง)
2
1
1
1
บรอนด์บี้ (สำรอง) 1
อาร์ฮุส เอจีเอฟ(สำรอง) 1
5
1
2
1
ลิงบี้(สำรอง)
บรอนด์บี้ (สำรอง) 1
3
1
2
0
อัลบอร์กบีเค (สำรอง) 1
อาร์ฮุส เอจีเอฟ(สำรอง) 1
2
1
2
0
ลิงบี้(สำรอง) 2
อาร์ฮุส เอจีเอฟ(สำรอง) 3
3
3
2
3
อาร์ฮุส เอจีเอฟ(สำรอง) 1
บรอนด์บี้ (สำรอง) 2
5
2
3
2
ลิงบี้(สำรอง)
อัลบอร์กบีเค (สำรอง) 1
2
2
1
0
อาร์ฮุส เอจีเอฟ(สำรอง)
อัลบอร์กบีเค (สำรอง)
1
0
1
0
อัลบอร์กบีเค (สำรอง)
ลิงบี้(สำรอง)