• 1
รอบ1 เต็ม ครึ่ง
โอเดนเซ่ บีเค (สำรอง) 2
ซอนเดอร์ไจสกี (สำรอง)
4
1
2
1
โคเปนเฮเกน (สำรอง)
ฮอร์เซ่นส์ (สำรอง) 1 1
0
1
0
0
เอฟซี เฮลซิงเงอร์(สำรอง)
เอฟซี นอร์ดเจลแลนด์ (สำรอง) 1 1
2
1
0
0
อัลบอร์กบีเค (สำรอง) 1
บรอนด์บี้ (สำรอง) 2
3
1
3
1
แรนเดอร์สเอฟซี(สำรอง) 2
โฮโบร สำรอง
2
2
1
1
เอฟซี นอร์ดเจลแลนด์ (สำรอง) 1
โคเปนเฮเกน (สำรอง)
6
0
3
0
เอฟซี เฮลซิงเงอร์(สำรอง) 2
โคเปนเฮเกน (สำรอง) 2
1
1
0
1
เอฟซี เฮลซิงเงอร์(สำรอง)
ฮอร์เซ่นส์ (สำรอง) 1
0
4
0
1
ฮอร์เซ่นส์ (สำรอง)
โคเปนเฮเกน (สำรอง)
ฮอร์เซ่นส์ (สำรอง)
เอฟซี เฮลซิงเงอร์(สำรอง)
เอฟซี นอร์ดเจลแลนด์ (สำรอง)
ฮอร์เซ่นส์ (สำรอง)
โคเปนเฮเกน (สำรอง)
เอฟซี เฮลซิงเงอร์(สำรอง)
โคเปนเฮเกน (สำรอง)
เอฟซี นอร์ดเจลแลนด์ (สำรอง)
เอฟซี นอร์ดเจลแลนด์ (สำรอง)
เอฟซี เฮลซิงเงอร์(สำรอง)