Quarter Final
บอลล่วงหน้า
Quarter Final เต็ม ครึ่ง
อินเตอร์ ตูร์คู 1
วีพีเอส วาซ่า 2
1
2
1
0
ฮอนก้าเอสพู
อิลเวส แทมเปเร่ 2
1
1
0
0
โรพีเอส โรวานีมี่ 1
เคพีวี คอคคูล่า 1
1
2
0
1
ไอเอฟเค มารีฮามน์ 1
ลาห์ติ 1 6
1
1
0
1