Idan Shriki logo
  • ผู้เล่น: Idan Shriki
  • ประเทศ: อิสราเอล
  • น้ำหนัก: 64
  • ความสูง: 184
  • วันเกิด: 1981-11-30
  • เท้าที่ใช้บ่อย:
  • มูลค่าคาดว่า: -
ทีมปัจจุบัน
#ทีมตำแหน่ง
ฮาโปเอล แอชเคลอน Forward