Round 2
บอลล่วงหน้า
Round 2 เต็ม ครึ่ง
เบรกัลนิก้า สติป
อคาเดมี่ ปานเดฟ
2
6
1
2
เอฟเค รินิจา กอสติวาร์ 2
โปเบด้า
1
2
0
0
เอฟเค สโกเปีย 1
ซิเล็กส์ 1
0
2
0
0
เปลิสเตอร์
Belasica Strumica 1
0
2
0
1
เอฟเค สเกนดิจา 79
Pehchevo 1
2
0
2
0
FK Tikves Kavadarci 2
ราบ็อตนิคกี้ 1 2
0
1
0
0
เอฟซี วาร์ดาร์ สค็อบเย่ 1
มาเคโดนิจา กอร์ช เปตรอฟ 4
1
1
0
1
ราบ็อตนิคกี้
FK Tikves Kavadarci
มาเคโดนิจา กอร์ช เปตรอฟ
เอฟซี วาร์ดาร์ สค็อบเย่
Belasica Strumica
เปลิสเตอร์
อคาเดมี่ ปานเดฟ
เบรกัลนิก้า สติป
โปเบด้า
เอฟเค รินิจา กอสติวาร์
ซิเล็กส์
เอฟเค สโกเปีย
Pehchevo
เอฟเค สเกนดิจา 79