• 1
รอบ1 เต็ม ครึ่ง
เอสพี ลิเบอร์ตาส
Fiorentino
1
1
0
0
S.S Pennarossa
ทรี ฟิโอริ
0
3
0
0
โฟลโกเร่/ฟัลชาโน่
เอสพี ลา ฟิโอริต้า
1
2
0
0
เอสพี โดมัญญาโน
S.S. มูราต้า
0
1
0
0
โฟลโกเร่/ฟัลชาโน่
เอสพี ลิเบอร์ตาส
3
2
0
0
เอสพี ลา ฟิโอริต้า
S.S Pennarossa
7
1
4
0
S.S. มูราต้า 2
Fiorentino 2
0
2
0
1
S.S. มูราต้า
เอสพี ลา ฟิโอริต้า
0
9
0
5
เอสพี ลิเบอร์ตาส
ทรี ฟิโอริ
2
2
2
0
S.S Pennarossa
โฟลโกเร่/ฟัลชาโน่
3
1
2
1
Fiorentino
เอสพี โดมัญญาโน
2
0
1
0
ทรี ฟิโอริ
เอสพี โดมัญญาโน
5
0
1
0
เอสพี ลิเบอร์ตาส
S.S Pennarossa
3
0
1
0
เอสพี ลา ฟิโอริต้า
เอสพี โดมัญญาโน
4
0
2
0
โฟลโกเร่/ฟัลชาโน่
S.S. มูราต้า
0
0
0
0
ทรี ฟิโอริ 1
Fiorentino
2
2
2
0
Fiorentino
เอสพี ลา ฟิโอริต้า
0
2
0
1
เอสพี โดมัญญาโน
เอสพี ลิเบอร์ตาส
2
2
2
0
ทรี ฟิโอริ
โฟลโกเร่/ฟัลชาโน่
0
3
0
2
S.S. มูราต้า 1
S.S Pennarossa 1
1
0
1
0
โฟลโกเร่/ฟัลชาโน่ 1
Fiorentino
1
1
1
1
เอสพี ลา ฟิโอริต้า
เอสพี ลิเบอร์ตาส
2
0
1
0
S.S Pennarossa
เอสพี โดมัญญาโน
2
0
2
0
S.S. มูราต้า
ทรี ฟิโอริ
0
3
0
1
เอสพี ลิเบอร์ตาส
S.S. มูราต้า
3
1
0
0
เอสพี ลา ฟิโอริต้า
ทรี ฟิโอริ
4
1
0
0
เอสพี โดมัญญาโน
โฟลโกเร่/ฟัลชาโน่
2
2
2
1
Fiorentino
S.S Pennarossa
1
1
0
0
เอสพี ลา ฟิโอริต้า
โฟลโกเร่/ฟัลชาโน่
2
1
0
0
ทรี ฟิโอริ
S.S Pennarossa
3
1
0
0
S.S. มูราต้า
เอสพี โดมัญญาโน
2
3
0
0
Fiorentino
เอสพี ลิเบอร์ตาส
2
2
0
0
Fiorentino
S.S. มูราต้า
0
3
0
0
เอสพี ลิเบอร์ตาส 4
โฟลโกเร่/ฟัลชาโน่ 1 2
0
1
0
1
เอสพี โดมัญญาโน
ทรี ฟิโอริ
2
2
0
0
S.S Pennarossa
เอสพี ลา ฟิโอริต้า
1
0
0
0
เอสพี ลา ฟิโอริต้า
S.S. มูราต้า
3
0
0
0
โฟลโกเร่/ฟัลชาโน่
S.S Pennarossa
1
0
0
0
ทรี ฟิโอริ
เอสพี ลิเบอร์ตาส
2
0
0
0
เอสพี โดมัญญาโน
Fiorentino
2
1
0
0
เอสพี โดมัญญาโน
เอสพี ลา ฟิโอริต้า
2
4
2
2
Fiorentino
ทรี ฟิโอริ
2
2
0
0
S.S Pennarossa
เอสพี ลิเบอร์ตาส
1
3
1
1
S.S. มูราต้า
โฟลโกเร่/ฟัลชาโน่
0
0
0
0
เอสพี ลิเบอร์ตาส
เอสพี โดมัญญาโน
3
3
0
0
S.S Pennarossa
S.S. มูราต้า
1
1
0
0
โฟลโกเร่/ฟัลชาโน่
ทรี ฟิโอริ
3
2
0
0
เอสพี ลา ฟิโอริต้า
Fiorentino
5
2
0
0
เอสพี ลิเบอร์ตาส
เอสพี ลา ฟิโอริต้า
1
1
0
1
Fiorentino
โฟลโกเร่/ฟัลชาโน่
2
3
0
1
ทรี ฟิโอริ
S.S. มูราต้า
5
1
5
0
เอสพี โดมัญญาโน 1 4
S.S Pennarossa 2
1
2
0
0
โฟลโกเร่/ฟัลชาโน่
เอสพี โดมัญญาโน
3
4
2
1
S.S. มูราต้า
เอสพี ลิเบอร์ตาส
2
1
1
1
ทรี ฟิโอริ
เอสพี ลา ฟิโอริต้า
0
3
0
1
S.S Pennarossa
Fiorentino
0
2
0
1