2018-2019
Quarter Final
บอลล่วงหน้า
Quarter Final เต็ม ครึ่ง
อัล นาเซอร์ ดูไบ 1 1
อัล วาเซิ่ล 1
0
0
0
0
ดิบา ฟูไจรัช 3
อัล ด๊าฟร่า 5
0
2
0
1
อาห์ลี อัล ฟูจารัช
อัล วาเซิ่ล
0
2
0
1
อัล ชาร์จาห์ 3
เอมิเรตส์ คลับ 1
1
1
1
0
อัล อาห์ลี ดูไบ 1
อัล นาเซอร์ ดูไบ 1
1
1
0
0